Disclaimer

Disclaimer

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. EYE 5 kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van EYE 5. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EYE 5 verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als EYE 5 u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u EYE 5 tegen aanspraken van derden.

 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door EYE 5

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de EYE 5-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de EYE 5-site moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van EYE 5.

 

1.4. Links naar websites beheerd door derden

De EYE 5-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. EYE 5 controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwalteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat EYE 5 en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat EYE 5 de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

1.5. Aansprakelijkheid van EYE 5

De informatie op de EYE 5-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. EYE 5 streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan EYE 5 hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

1.6. Prijssetting op deze website

Al de vermelde gegevens kunnen ten allen tijde door EYE 5 worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd.